Skip to content

Category: text

Tükenmeyen Yenilgi

Efsaneye göre 1346 yılında Orhan Gazi’nin Rumeli’yi ele geçirmek için düzenlediği seferler sırasında, büyük oğlu Süleyman Paşa, 40 asker ile Bizanslılar’a ait Domuzhisar’ın üzerine yürür ve burayı ele geçirirler. Öteki hisarların da ele geçirilmesinden sonra geri dönerler ve şimdi Yunanistan’ın topraklarında kalan Samona’da mola verirler. 40 cengaver burada güreşe tutuşurlar.

Continue reading Tükenmeyen Yenilgi

Leave a Comment

Elizabeth Keçeciyan’ın Biricik Yaşamı

Elizabeth Keçeçiyan, 1920’lerde, Mübadele zamanlarında Adana’da doğmuş bir kadındı. O doğduğunda Osmanlı İmparatorluğu son demlerini yaşıyordu. Onun deyimiyle kimse kimseyi tanımıyormuş. Zamanla memleket kötüye gitmiş. Ve bu kötüye gidişin sonucunda mallarını, mülklerini, topraklarını bırakıp Fransa’nın gönderdiği gemilerle Lübnan’a, Tripoli’ye kaçmışlar.

Continue reading Elizabeth Keçeciyan’ın Biricik Yaşamı

Leave a Comment

Lübnan’daki Hayaletler

Nihayet, Beyrut’ta Bourj Hammoud’dayım, yine, bu sefer kamerayla imge peşinde. 2008’de Tripoli – Lübnan’a da bu vesileyle gitmiştim. Fotoğraf-metin atölyesine katılmaya.  İmgeler toplayıp, içinde bulunduğum sanat dünyasının belki de görünmeyen bir köşesine serpiştirecektim. Peki, ama niye, neyi, hangilerini?

Continue reading Lübnan’daki Hayaletler

Leave a Comment